Písně lidové, dechovka, pochody

Adria
Boršická
Castaldo
Česká muzika
Čtyři páry bílejch koní
Dvanáckrát Vacek
Europa Marsch
Fanfárový pochod
Galánečka
Hej, Slované
Jarabáček
Jásavá
Jednou, dvakrát
Jetelíček
Kapitán Římek
Kdyby ty muziky
Kolíne, Kolíne
Kvetou máky
Kyjovský verbuňk
Muziky, muziky
Mužně vpřed

 

Na motoru
Naše zlatá Praha
Okolo Vyšehradu
Olympia
Oslí serenáda
Plukovník
Pochod mažoretek
Probuzení
Radeckého pochod
Sláva míru
Slovanský pochod
Škoda lásky
Šly panenky
Šohaj
Tempo
Ten večer májový
Vy zvonky v Loretě
Za císaře pána
Zachovej nám, Hospodine
Zbraslavská
Zůstaň tu s námi